Huoli

Älä jää huolesi kanssa yksi – ilmaise HUOLI

Me kaikki kohtaamme vanhuksia. Naapureina, työssämme, ohi kulkiessamme… Joskus meillä herää huoli vanhuksesta. Miten hän voi, pärjääkö hän? Huoli voi liittyä esimerkiksi muuttuneeseen käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen.

Voit ilmaista huolesi vanhuksesta tällä lomakkeella. Lomakkeen vastaanottaa Palveluneuvon henkilökunta, jotka ottavat yhteyttä vanhukseen.

Lomakkeelle kirjoitetaan tietoja vanhuksesta ja kuvaus, mistä huolesi johtuu. Ilmoittajan tiedot ovat pakolliset siltä varalta, että palveluneuvo tarvitsee lisätietoja. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Lomakkeella kysytään, onko vanhus tietoinen ilmoituksestasi. Asiasta voi tilanteesta riippuen olla hyvä keskustella henkilön kanssa, mutta huoli on sinun ja hoidon- tai avuntarpeen arvioinnin voit jättää ammattilaisen vastuulle vain täyttämällä lomakkeen.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan vanhusten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä. Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.
Huoli -toimintamalli on kehitetty keväällä 2015 yhteistyössä Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston ja Vanhustyön keskusliiton kanssa. Toimintamalli vastaa aitoon tarpeeseen: haluamme helpottaa huolestuneen henkilön yhteydenoton mahdollisuutta ja tehdä välittämisen ilmaisemisesta mahdollisimman helppoa. Palvelu on auki ajasta ja paikasta riippumatta. Se on helppo käyttää ja voit luottaa siihen, että ammattilainen huolehtii jatkosta."Huoli" on Palveluneuvon palvelu


tietosuojaseloste